Volontiranje kao put prema većoj zapošljivosti mladih

U prostorijama HZZ Područnog ureda u Požegi, održana je radionica namijenjena nezaposlenim mladim osobama od 18 do 29 godina starosti. Cilj je radionice bio predstavljanje pozitivnih aspekta uključivanja u volonterske aktivnosti, kao mogućnosti uspostavljanja novih kontakata, te stjecanja i razvijanja novih znanja i vještina koje mogu koristiti na tržištu rada.
Radionica je jedna od aktivnosti koju Udruga Oppidum provodi u sklopu projekta “Pokreni se! Volontiraj! 2”.