O centru

VOLONTERSKI CENTAR POŽEGA  je osnovan 5.4.2016. i od tada djeluje u okviru udruge Oppidum.

Volonterski centar služi kao poveznica građana-volontera i organizacija civilnog društva koji žele kroz volonterstvo doprinijeti razvoju zajednice.

TREBATE VOLONTERE ILI BI HTJELI VLONTIRATI?

Lokalni volonterski centar promiče vrijednosti volontiranja, razmjenjuje informacije o ponudi i potražnji volonterskog rada, obrazuje o menadžmentu volontera i obrazuje građane o volontiranju.

LVC inspirira, motivira i stimulira interes prema volontiranju promičući dobrobiti volontiranja. Također osigurava redoviti dijalog s dijelom javnosti koji je zainteresiran za volontiranje.

LVC održava i ažurira bazu podataka o potražnji i ponudi volontera. Na taj način volonterski centar posredovanjem pomaže organizacijama civilnog društva da pronađu svoje volontere, a volonterima olakšava da pronađu svoju volontersku priliku.

LVC obrađuje ponudu volontera u zajednici te upravlja podacima o potražnji za volonterima i na taj način preporučuje volontere i smješta ih na prava mjesta.

Organizacije koje provode projekte za opće dobro, uključivanjem volontera u svoje aktivnosti povećavaju svoj doprinos zajednici .

Volontiranje je optimistična aktivnost i stoga sam čin volontiranja u sebi uključuje sanjarenje – sanjarenje o tome da se neki problem može riješiti , da se cilj može ostvariti , da učinjeni napor mijenja situaciju nabolje.