Biti volonter vol. 7

Bili smo na Tehničkoj školi Požega.